Nietypowe choroby

Zespół Reitera

Zespół Reitera jest chorobą, której objawy są następujące: zapalenie spojówek, zapalenie tęczówki, zapalenie cewki moczowej oraz zapalenie stawów. Zapalenie stawów dotyczy asymetrycznie zajętych stawów o charakterze wędrującym. Kolejną chorobą związaną z zapaleniem stawów jest po prostu zapalenie stawów. Ogólnie stanowi to grupę schorzeń, w których dochodzi do uszkodzenia stawów. Zapalenia stawów dzieli się na postać pierwotną oraz postać wtórną. Do pierwotnych typów zapaleń stawów należą: choroba zwyrodnieniowa stawów, reumatoidalne zapalenie stawów, bakteryjne zapalenie stawów, dna, dna rzekoma, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie stawów, choroba Stilla oraz zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Z kolei wśród wtórnych typów zapaleń stawów możemy wymienić następujące: toczeń rumieniowaty układowy, choroba Schönleina-Henocha, łuszczycowe zapalenie stawów, reaktywne zapalenie stawów, hemochromatoza, zapalenie wątroby, ziarniakowatość Wegnera, rodzinna gorączka śródziemnomorska oraz nieswoiste zapalenia jelit. W przypadku zapaleń stawów istotna jest odpowiednia dieta. Kolejną chorobą jest zesztywniające zapalenie stawów kręgosłupa. Jest to przewlekła oraz postępująca choroba tkanki łącznej. Obejmuje drobne stawy międzykręgowe, jak również więzadła międzykręgowe oraz stawy krzyżowo-biodrowe. Ma podłoże autoimmunologiczne. Choroba prowadzi do stopniowego usztywniania zajętych chorobowo miejsc. Choroba ta częściej pojawia się u mężczyzn niż u kobiet. Ponadto choroba rozpoczyna się powoli.

Podobne artykuły

Zapalenie tkanki tłuszczowej
Zapalenie tkanki tłuszczowej jest chorobą o nieznanej przyczynie. Objawy choroby mogą wyzwalać takie czynniki, jak: urazy, czynniki chemiczne, niedobór alfa1-antytrypsyny, wzmożenie aktywności enzymów trzustkowych oraz zakażenia. Ponadto choroba ta może towarzyszyć takim dolegliwością, jak: toczeń rumieniowaty układowy, zespoły limfoproliferacyjne, choroby trzustki oraz nowotwory. Istnieje podział na trzy okresy zapalenia tkanki tłuszczowej, który wykonany jest w oparciu o obraz mikroskopowy wycinka. Okres pierwszy jest to ostry proces zapalny, w którym zauważalne są nacieki z granulocytów obojętnochłonnych. Nacieki te zawierają sfagocytowane cząsteczki tłuszczu. Drugi okres charakteryzuje się ostrym procesem zapalnym w nacieku histiocyty. Nacieki te przypominają lipofagi i są otoczone cząstkami tłuszczu. Z kolei trzeci okres cechuje się włóknieniem zmian zapalnych. Choroba ta dzieli się na cztery grupy. Pierwsza grupa stanowi chorobę z zajęciem przegród łącznotkankowych w tkance tłuszczowej. Przykładem choroby tutaj może być choroba Vilanova. Druga grupa przebiega z zajęciem zrazików tkanki tłuszczowej. Przykładem chorób tutaj mogą być następujące schorzenia: choroba...

Diagnoza zapalenia tkanki tłuszczowej
Zapalenie tkanki tłuszczowej jest chorobą, którą rozpoznaje się na podstawie wycinku pobranego z chorobowo zmienionego miejsca. Ponadto wykonuje się również dodatkowe badania, takie jak: badania laboratoryjne, badania obrazowe, rentgen stawów oraz USG bądź tomografię komputerową. W badaniach laboratoryjnych obserwuje się następujące nieprawidłowości: wzrost OB., leukocytoza, niedokrwistość, białkomocz, krwinkomocz, leukocyturia oraz wzmożenie aktywności lipazy trzustkowej w surowicy. W przypadku badania rentgenowskiego w stawach obserwuje się czasem uszkodzenie chrząstki oraz kości. Z kolei ultrasonografię bądź tomografię komputerową wykonuje się w przypadku podejrzenia zmian w trzustce. W diagnostyce chorobę tą należy różnicować z innymi schorzeniami takimi, jak: rumień guzowaty, zakażenia tkanki podskórnej, dna moczanowa, pseudodna, choroby układowe tkanki łącznej, reumatoidalne zapalenie stawów, osteomyelitis oraz urazowe zapalenie okostnej. W leczeniu choroby stosuje się następujące leki: niesteroidowe leki przeciwzapalne, glikokortykosteroidy, leki immunosupresyjne, takie jak cyklofosfamid oraz cyklosporyna, jak również leki przeciwmalaryczne. Kolejną chorobą związaną z chorobami stawów jest zapalenie twardówki. Jest to stan zapalny zewnętrznej...

Zapalenie twardówki
Zapalenie twardówki jest chorobą przebiegającą w trakcie procesu chorobowego w układowych chorobach tkanki łącznej. W przypadku tej choroby w badaniach podstawowych zauważalne są takie wskaźniki jak: czynnik reumatoidalny, przeciwciała przeciwjądrowe oraz podwyższenie OB. zapalenie twardówki objawia się bólem oka z towarzyszącym zaczerwienieniem gałki ocznej. Chorobę leczy się następująco: miejscowe stosowanie sterydów do worka spojówkowego, ogólnoustrojowa sterydoterapia, jak również intensyfikacja leczenia immunosupresyjnego choroby podstawowej. Choroba ta niesie ze sobą powikłania. Do powikłań zapalenia twardówki zaliczamy: podwyższenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, pełnoobjawowa jaskra, zaćma, ale jako wynik leczenia sterydami, jak również jatrogenne przebicie gałki ocznej. Kolejną chorobą dotyczącą zapalenia stawów jest zespół Blaua. Zespół Blaua jest rzadką chorobą genetyczną. Dziedziczy się ją w sposób autosomalny dominujący. Główną cechą choroby jest ziarniakowe zapalenie stawów, zapalenie jagodówki, wysypka skórna oraz kamptodaktylia. Inną chorobą jest zespół de Quervaina. Należy do grupy entezopatii. Główną cechą tej choroby jest zapalenie pochewki ścięgnistej kciuka. Zasadniczą przyczyną tej choroby są urazy...

Zespół Hoffmana
Zespół Hoffmana stanowi zespół objawów chorobowych, które pojawiają się przede wszystkim u osób cierpiących na niedoczynność tarczycy. Objawami choroby są: osłabienie mięśni, łatwa męczliwość, sztywność mięśni, bolesność mięśni oraz bolesne skurcze mięśni. Zasadniczą cechą diagnostyczną tej choroby jest przerost mięśni oraz osłabienie mięśni ud i ramion. Ponadto występuje tu przedłużona faza relaksacyjna odruchów ścięgnistych. Leczenie polega na wyrównaniu czynności hormonalnej tarczycy. Kolejnym zespołem chorobowym jest zespół Jaccouda. Jest to choroba, która polega na łokciowym odchyleniu stawów rąk z przykurczem w obrębie stawów międzypaliczkowych. Nie występuje ból ani obrzęk. Choroba ta często pojawia się w przebiegu tocznia rumieniowatego układowego, łuszczycowego zapalenia stawów, po przechorowaniu gorączki reumatycznej oraz w przebiegu innych chorób tkanki łącznej. Kolejną chorobą reumatyczną jest zespół SAPHO. Jest to choroba, której objawem jest zapalenie kości oraz stawów. Choroba ta towarzyszy krostkowicy dłoni i stóp bądź trądzikowi. Rozpoznanie choroby podlega spełnieniu pewnych określonych kryteriów, do których należą: objawy kostno-stawowe w...